รัฐบาลไทย ร้องเรียน, ร้องทุกข์ ท่านนายกรัฐมนตรี
::: Gprocurement.go.th ::: ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Citizen Web portal By Ministry Of Information and Communication Technology e-Government
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.) World of Food Thailand 2004
  ประชาสัมพันธ์
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือน ต.ค 58
  สามารถ Download file แนบได้นะค่ะ.......
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือน เม.ย 58
   สามารถ Download fle แนบได้นะค่ะ.......
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือน มี.ค 58
   สามารถ Download file แนบได้นะค่ะ.......
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือน ก.พ 58
   สามารถ Download file แนบได้นะค่ะ.......
..อ่านข่าวทั้งหมด  
  ประกาศ
ปิดทำการระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย 58 เนื่องจากพนักงาน เดินทางไปสัมมนา
 •  สามารถ Download file แนบได้นะค่ะ.......
 • ประกาศลบชื่อสมาชิก ๓๑๙ ราย
 • สามารถ Download file แนบได้นะค่ะ.......
 • ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพนายบุญธรรม วิจิตรโสภา
 • สามารถ Download file แนยได้นะค่ะ.......
 • ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 352 ราย
 • สามารถ Download file แนบได้นะค่ะ.......
 • ..อ่านข่าวทั้งหมด  


  ค้นหาเฉพาะ chapanakij.org ค้นหาจากเว็บทั่วโลก
  0000000 จำนวนผู้ชม
  0000602415
  เริ่มนับวันที่ 19 มิถุนายน 2552
    ลิขสิทธิ์ โดย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552
  © ทำการพัฒนาโดย บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 2009 |
  Login | Webmail | PW Mail