รัฐบาลไทย ร้องเรียน, ร้องทุกข์ ท่านนายกรัฐมนตรี
::: Gprocurement.go.th ::: ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Citizen Web portal By Ministry Of Information and Communication Technology e-Government
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.) World of Food Thailand 2004
  ประชาสัมพันธ์
การส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 277 บาท (**หมายเหตุ หนังสือนี้เป็นหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินสำหรับสมาชิกที่อายุไม่ครบ 60 ปี)
  การส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน กันยายน 2562 จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 277 บาท .......
ข่าวน่ารู้จาก ฌกส.
   ข่าวน่ารู้จาก ฌกส........
คู่มือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข
   คู่มือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข.......
การส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 140 ราย เป็นเงิน 298 บาท (**หมายเหตุ หนังสือนี้เป็นหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินสำหรับสมาชิกที่อายุไม่ครบ 60 ปี)
  การส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 140 ราย เป็นเงิน 298 บาท .......
..อ่านข่าวทั้งหมด  
  ประกาศ
ประกาศขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่จะสมัครสมาชิก ฌกส. ใหม่ทุกท่าน
 • ประกาศขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่จะสมัครสมาชิก ฌกส. ใหม่ทุกท่าน.......
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  .......
 • ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพ นาย บุญชู พานิช
 •  ประกาศหาตัวผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ศพ นาย บุญชู พานิช.......
 • ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นผู้อำนวยการ ฌกส.
 •  ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นผู้อำนวยการ ฌกส........
 • ..อ่านข่าวทั้งหมด  


  ค้นหาเฉพาะ chapanakij.org ค้นหาจากเว็บทั่วโลก
  0000000 จำนวนผู้ชม
  00001196364
  เริ่มนับวันที่ 19 มิถุนายน 2552
    ลิขสิทธิ์ โดย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552
  © ทำการพัฒนาโดย บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 2009 |
  Login | Webmail | PW Mail