รัฐบาลไทย ร้องเรียน, ร้องทุกข์ ท่านนายกรัฐมนตรี
::: Gprocurement.go.th ::: ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Citizen Web portal By Ministry Of Information and Communication Technology e-Government
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.) World of Food Thailand 2004
  ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์แบบใหม่ (เริ่มใช้ได้ 1 พ.ย.2562 )
  กดตรงนี้เพื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์แบบใหม่ (เริ่มใช้ได้ 1 พ.ย.2562 ).......
การส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 120 ราย เป็นเงิน 256 บาท (**หมายเหตุ หนังสือนี้เป็นหนังสือแจ้งเรียกเก็บเงินสำหรับสมาชิกที่อายุไม่ครบ 60 ปี)
   การส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 120 ราย เป็นเงิน 256 บาท (.......
เรื่องน่ารู้ ฌกส. (6) ถาม-ตอบ
   เรื่องน่ารู้ ฌกส. (6)  ถาม-ตอบ.......
แบบฟอร์มชำระค่าสมัครสมาชิก ฌกส. .ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-ELEVEn) ***ค่าสมัคร 100 บาท***
  แบบฟอร์มชำระค่าสมัครสมาชิก ฌกส. .ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-ELEVEn) ***ค่าสมัคร 100 บาท*** .......
..อ่านข่าวทั้งหมด  
  ประกาศ
ประกาศ เรื่องแบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส. และแบบใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์
 •  ประกาศ เรื่องแบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส. และแบบใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์.......
 • ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเป็นกรณีพิเศษ
 •  ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเป็นกรณีพิเศษ.......
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อสมาชิก ฌกส. ที่ได้รับอนุมัติเดือน กันยายน 2562
 •  ประกาศ บัญชีรายชื่อสมาชิก ฌกส. ที่ได้รับอนุมัติเดือน กันยายน 2562 .......
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อสมาชิก ฌกส. ที่ได้รับอนุมัติเดือน สิงหาคม 2562
 •  ประกาศ บัญชีรายชื่อสมาชิก ฌกส. ที่ได้รับอนุมัติเดือน สิงหาคม 2562 .......
 • ..อ่านข่าวทั้งหมด  


  ค้นหาเฉพาะ chapanakij.org ค้นหาจากเว็บทั่วโลก
  0000000 จำนวนผู้ชม
  00001263033
  เริ่มนับวันที่ 19 มิถุนายน 2552
    ลิขสิทธิ์ โดย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552
  © ทำการพัฒนาโดย บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 2009 |
  Login | Webmail | PW Mail