รัฐบาลไทย ร้องเรียน, ร้องทุกข์ ท่านนายกรัฐมนตรี
::: Gprocurement.go.th ::: ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Citizen Web portal By Ministry Of Information and Communication Technology e-Government
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.) World of Food Thailand 2004
  ประชาสัมพันธ์
ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   ส่งเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 .......
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
  รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 .......
เรียกเก็บเงินประจำเดือนกันยายน 2560
   เรียกเก็บเงินประจำเดือนกันยายน 2560.......
รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2560
   รายขื่อสมาชิกถึงแก่กรรมเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560.......
..อ่านข่าวทั้งหมด  
  ประกาศ
ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ฌกส.
 •  ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ฌกส........
 • ประกาศลบชื่อออกจากทะเบียน จำนวน 299 ราย
 •  ประกาศลบชื่อออกจากทะเบียน จำนวน 299 ราย.......
 • ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 •  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ.......
 • ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
 •  ประกาศลบชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน.......
 • ..อ่านข่าวทั้งหมด  


  ค้นหาเฉพาะ chapanakij.org ค้นหาจากเว็บทั่วโลก
  0000000 จำนวนผู้ชม
  0000891345
  เริ่มนับวันที่ 19 มิถุนายน 2552
    ลิขสิทธิ์ โดย การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2552
  © ทำการพัฒนาโดย บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ จำกัด 2009 |
  Login | Webmail | PW Mail